Klio na Gołębiej

Klio na Gołębiej

Skąd się wzięły miasta?

Skąd się wzięły miasta?

Zapraszamy na opowieść o mieście - ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 200 lat. Dr Marcin Jarząbek przedstawia miasto jako fenomen kulturowy, układ przestrzenny, ludzi w nim żyjących i relacjach, które zachodzą między mieszkańcami a tkanką miejską.

Sejm Niemy - mity a rzeczywistość

Sejm Niemy z 1 lutego 1717 roku jest wydarzeniem "obciążonym" bodaj największą ilością mitów, uproszczeń, a nawet błędów, powielanych i rozpowszechnianych nie tylko wśród zwykłych Czytelników, ale nawet wśród profesjonalnych historyków. Tymczasem było to zgromadzenie, podczas którego jego uczestnicy podejmowali decyzje w sposób suwerenny, bez żadnego zewnętrznego (rosyjskiego) nacisku. Decyzje te reformowały państwo polsko-litewskie, jego ustrój, finanse i wojskowość.
Podczas sejmu zażarcie dyskutowano, a nawet zgłaszano sprzeciwy. Tym samym mit sejmu, jako zgromadzenia, podczas którego terroryzowano jego uczestników zabraniając im zabierania głosu jest tylko mitem i...wymysłem historyków.
Sejm Niemy jest też doskonałym przykładem kompromisu, zawartego między Augustem II Wettynem, a szlachtą. Jest dowodem, że monarcha i jego poddani mogą i chcą rozmawiać o sprawach najważniejszych i podjąć wspólnie decyzje ważne i korzystne dla interesu państwowego.

Profesor Krzysztof Zamorski o międzynarodowych kongresach historycznych

Międzynarodowe kongresy naukowe pojawiły się na stałe w XIX wieku. Historyczne zaczęły się relatywnie późno - pierwszy z nich odbył się w Hadze w 1898 r. Najbliższy (już XXIII) odbędzie się w Poznaniu w 2021 r. To doskonała okazja do przybliżenia historii udziału w nich polskich uczonych. Zapraszamy do wysłuchania znakomitego wystąpienia prof. Krzysztofa Zamorskiego!

Ostatnia królewska koronacja na Wawelu

17 stycznia 1734 w katedrze na Wawelu miała miejsce ostatnia koronacja królewska. O okolicznościach tych wydarzeń, towarzyszącej im oprawie artystycznej i nadziejach związanych z Augustem III Wettynem opowiada dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ!